Veel Galliërs bij de L'Avant Sylvestrecross in Reusel

Veel Galliërs bij de L'Avant Sylvestrecross in Reusel

During the L’Avant Sylvestre cross in Reusel there was a lot of competition for the podium – especially amongst the Gauls, which gave them two medals.

 

[English below]

 

Tijdens de L'Avant Sylvestrecross in Reusel werd er flink om de podiumplekken gestreden - vooral onder de Galliërs zelf, wat ook twee medailles opleverde.

Op de lange cross stonden maar liefst 6 van onze heren aan de start. Ben was in gevecht met Marco en de andere Galliërs hebben wat verder erachter met elkaar gestreden. Ben was duidelijk sterker op het technische parcours dan Marco, omdat hij de boswegen meer gewend is dan Marco. Maar die gewonnen meters heeft Marco direct goedgemaakt op het rechte brede stuk. Terwijl Ben en Marco elkaar kapot probeerden te lopen, was Sebastiaan koploper van een peloton van 15 mannen met onder andere mede-Galliër Thibault. Een paar meter erachter liepen Peter en Roland. Peter heeft sinds een maand niet veel meer gelopen, waardoor hij niet fit was voor de wedstrijd. In het front verzwakte Ben een beetje, waardoor Marco voor de aanval koos, wat leidde tot een 5e plek voor Marco en een 6de plek voor Ben. De strijd achterin was nog niet voorbij, want Sebastiaan verzwakte licht waardoor Thibault en Roland konden aanhaken en Peter dichterbij kon kruipen. Met nog iets meer dan een ronde te gaan begon Sebastiaan te versnellen en liep Roland mee, omdat hij een ronde minder moest lopen. Roland werd 11e bij de Masters. Thibault wilde meegaan, maar wegens een griepje vorige week bleef zijn kracht achter. Peter haalde kort daarna Thibault in en ging op weg naar Sebastiaan. Uiteindelijk had Sebastiaan de beste benen van hun drieën en kwam binnen op de 16e plek. Peter bemachtigde de 18e plek en Thibault werd 19e.

Bij de korte cross ging Michael als enige man van Asterix van start. Hij had te maken met een sterk deelnemersveld. Hij liep gemakkelijk mee met een klein groepje vooraan, die nog in de eerste ronde verdund werd naar 4 koplopers, waar Michael ook bij zat. Op het smalle pad was het lastig om iemand in te halen, waardoor er ook een beetje geduwd geworden tijdens de wedstrijd. Michael wist makkelijk te verdedigen en wist zich op te schuiven. Op de laatste meters had Michael de kracht voor een sterke eindsprint en kwam op de 3e plek terecht, met een achterstand van maar 3 seconden op de winnaar!

Bij de vrouwen liepen 5 Galliërs de korte cross. Marissa was de favoriet onder de dames en ze liet het ook duidelijk zien. Na de eerste ronde had ze een kleine voorsprong opgebouwd op de tweede loopster, maar helaas verzwikte Marissa zich in de laatste ronde en verloor zij al haar tempo. Ze kon niet meer op tempo komen, waardoor ze haar eerste plek moest afgeven. Marissa mocht uiteindelijk het zilver in ontvangst nemen. Onder de andere vier dames barstte het vuur echt los. Judi, Aleid, Melissa en Evie gingen hard tekeer. Aleid wist uiteindelijk los te komen en nam Judi ook mee. Het ging voor Judi net ietjes te snel, waardoor ze moest lossen. Melissa en Evie konden elkaar niet loslaten, maar Evie kwam in de laatste ronde toch los van Melissa. Aan de finish kwam Aleid op de 4e plek, waar Judi op de 6e plek eindigde. Op de laatste meters heeft Melissa nog eens een eindsprint ingezet om Evie nog in te halen, maar helaas was het het parcours 3 meter te kort voor Melissa. Ze kwam binnen op de 8e plek, direct achter Evie die 7e werd.

 

[English]

During the L’Avant Sylvestre cross in Reusel there was a lot of competition for the podium – especially amongst the Gauls, which gave them two medals.

In the long cross not less than 6 of our men were competing. Ben was competing with Marco and the other Gauls battled each other a bit further back. Ben was obviously the stronger one over Marco on the technical course, since he’s more used to the forest than Marco is. However, Marco soon made up for it on the long and wide straight. Whilst Ben and Marco were trying to ditch one another, Sebastiaan was leading a group of 15 men, of which one was Thibault. A few metres back we find Peter and Roland. Peter hadn’t been running a lot for a month, so he wasn’t really fit for the race. Up front Ben weakened a little, which made Marco go for the attack. This led to him finishing in 5th place, and Ben finishing 6th. The battle in the back was not over yet, as Sebastiaan dropped the pace which enabled Thibault and Roland to follow and enabled Peter to come a bit closer. With just over a lap to go, Sebastiaan picked up the pace and Roland followed, as he had a lap less to run. Roland finished 11th with the masters. Thibault tried to join, but because he had been ill he was too weak to do so. Shortly afterwards, Peter overtook Thibault and was headed for Sebastiaan. Eventually, Sebastiaan proved to have the best legs of the three Gauls and finished 16th. Peter finished 18th and Thibault finished 19th.

On the short cross Michael was the only Gaul to compete. He had to deal with strong competition. He easily ran along with a small group up front, which was reduced to just 4 people including Michael in the first lap. On the narrow paths it was hard to overtake, so a lot of pushing occurred. Nonetheless, Michael managed to overtake. In the last metres, Michael managed to find the power for a strong sprint to the finish and ended up in 3rd place, just three seconds behind the winner!

The ladies all participated in the short cross. Marissa was the favourite amongst the women and she clearly showed it. After the first lap she already made a gap on the second runner, but unfortunately she sprained herself in the last lap and lost the pace. She was unable to pick the pace back up again, and had to give up her first place. Marissa eventually came in 2nd and got a silver medal. Amongst the other ladies, the battle was fierce. Judi, Aleid, Melissa and Evie were giving all they had. Aleid managed to escape the others and dragged Judi along. Judi had to drop the pace, as it was just a bit too high for her. Melissa and Evie couldn’t let each other go, but Evie managed to create a gap to Melissa in the last lap. Aleid finished 4th and Judi finished 6th. In the last metres, Melissa gave it her all to try and catch Evie, but unfortunately for her the track was a few metres short. She finished 8th, just after Evie who finished 7th.

Foto's: