NK 10 km Schoorl – 4 PR’s en een clubrecord!

Foutmelding

Notice: Undefined property: stdClass::$comment_count in comment_node_page_additions() (regel 728 van /nautilus.mnt/assoc/www/asterix/2011/modules/comment/comment.module).
NK 10 km Schoorl – 4 PR’s en een clubrecord!

Ton waarschuwt ons altijd op de training met ‘het is geen wedstrijd jongens!’, maar vandaag was precies het tegenovergestelde waar. Het was een wedstrijd. En wat voor een! Het NK 10 km bij de Groet uit Schoorl run in (je verwacht het niet) Schoorl. Voor Ben, Marco, Michael en Arne een echte piekwedstrijd waar ze alle vier een flink PR wilden lopen.

In de laatste maanden van 2016 werd door alle heren het aantal kilometers al flink opgeschroefd en bij iedereen was het al duidelijk dat het met de vorm goed zat. Zo liep Ben zijn beste resultaat ooit op de Mastboscross in Breda, werd Marco Nederlands studenten kampioen korte cross met Michael op plaats twee (ondanks een blessure in de 5 weken daarvoor) en liep Arne erg sterk bij de Abdijcross in Kerkrade. Door zijn blessure had Michael nog wel wat twijfels, maar de laatste trainingen lieten toch zien dat de vorm nog niet weg was.

Zo werkten ze allemaal in de laatste week toe naar een goed resultaat. Het taperen ging niet bij iedereen even makkelijk, de rustige duurloopjes van Michael en Arne gingen veel te hard en Marco moest toch nog een (zelfgebrouwen) biertje meepakken, maar desalniettemin waren ze er wel klaar voor. Arne en Ben waren zelfs de avond van tevoren al naar Schoorl gereisd en Michael was al 5 uur voor de start aanwezig. Daar konden ze door Bens connecties ook mooi met wat topatleten lunchen en zo stond iedereen optimaal voorbereid aan de start.

Met veel sneeuw was de omgeving prachtig en aangezien de organisatie dag en nacht had doorgewerkt kon er over compleet sneeuwvrije paden worden gelopen. Met een temperatuur net boven het vriespunt en een klein windje waren de condities redelijk goed, in ieder geval een stuk beter dan ’s ochtends, en onderweg brak er uiteindelijk nog een klein zonnetje door.

Om 14.30 precies klonk het startschot en schoten ze er vandoor. De eerste kilometer ging bij iedereen veel harder dan zou moeten, maar dat moet wel in zo’n wedstrijd. In de derde kilometer was die tijdwinst ook wel nodig met een flinke klim. Ben ging zoals verwacht het snelst en kwam halverwege ruim onder de 16 minuten door. Marco volgde daarachter en Michael had vervolgens Marco nog in zicht. Arne liep als laatste van de vier door het vijfkilometerpunt en allemaal zagen ze tussentijden die zouden wijzen op een mooi resultaat. Na een 180-graden-bocht na kilometer 7 begon het uiteraard toch zwaar te worden en kwam de mentale kracht naar boven. Ben kon sterk doorlopen en finishte in een dik PR (1’09” onder zijn oude PR) en een clubrecord van 31’50” als 38e Nederlander. Marco haalde met 32’26” ook ruim een minuut (1'17"om precies te zijn) van zijn PR af en Michael kwam ruim een halve minuut daarachter op exact 33 minuten binnen, dit betekende voor hem een verbetering van 52 seconden. Als laatste liep Arne meer dan een halve minuut sneller dan zijn verwachtte tijd in 34’27”.

Kortom, vier PR’s, een clubrecord en vier mannen die tevreden huiswaarts keerden.

[English]
National championships 10 km – 4 PB’s and a club record

Ton always warns them at the training sessions with ‘it’s not a race guys!’, but today the opposite was tue. It was a race. And an important one! The national championships 10 km in Schoorl. An important race for Ben, Marco, Michael and Arne where they all wanted to run a PB.

In the final months of 2016 all of them had increased their mileage and for everyone it was clear they were in great shape. Ben ran his best result ever at the Mastboscross in Breda, Marco became the student champion cross country with Michael in second place (despite a 5-week injury in the weeks before) and Arne ran a great race at the Abdijcross in Kerkrade. Due to his injury, Michael still had some doubts, but the last training sessions showed that he was still in shape.

In the last week, they all worked towards the best results. The tapering was not easy for everyone, the recovery runs of Michael and Arne were way to fast and Marco had to drink (his home-brewed) beer, but they were ready nevertheless. Arne and Ben even traveled to Schoorl the night before and Michael was already present 5 hours before the start. There, because of Ben’s connections, they could hang out and have lunch with some of the top athletes and they were optimally prepared at the start.

With lots of snow the surroundings were beautiful and because the organisation had worked day and night the course was completely snow-free. With a temperature just above freezing and some wind, the conditions were pretty good, and definitely a lot better than in the morning. And during the race there was even some sun.

At exactly 14.30 the starting gun sounded and they ran off. The first kilometers was very fast for all of them, but that always happens in these races. In the third kilometer this time gain was necessary because of the steep climb. As expected, Ben was the fastest and came through under 16 minutes at the half way point. Marco followed behind him and Michael could then again see Marco before him. Arne was the last one of the four to pass the five-kilometer point and they all saw times that would result in a great finish time. After a 180 degree turn after kilometer 7 it started to get heavy and the mental power became important. Ben could finish strong in a big PB (1’09” under his old one) and a club record of 31’50”. Marco also took more than a minute (1'17") off his PB with a time of 32’26” and Michael finished in exactly 33 minutes, 52 seconds faster than his PB. Arne then finished more than half a minute faster than he expected in 34’27”.

In short, four PB’s a club record and four men who could return home satisfied.